લોકડાઉન દરમિયાન ઘરેલુ હિંસાની ઘટનાઓ વધી ગયી છે. મહિલા સુરક્ષા માટે ટેક્નોલોજી દ્વારા કાર્યરત ઓનલાઇન એપ ના સીઈઓ મયંક શાહ ના પ્રમાણે આ વધેલા કેસ એવા છે કે જે પહેલેથીજ જે તે ઘરોમાં હતાજ, પણ લોકડાઉન ના કારણે તે ઘરોમાં ઝઘડાનું પ્રમાણ વધી ગયું અને મહિલાઓની સહન શક્તિ બહાર જતા એવા કેસ બહાર આવ્યા અને તેઓ એ અમારા કાઉન્સેલર નો સંપર્ક કર્યો. આ બાબતની સંવેદના જોતા ગ્રેનસ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા તેની મોબાઈલ એપ સિવાય, ગૂગલ ફોર્મ પણ પબ્લિશ કરવામાં આવ્યું છે કે જેનાથી જે લોકો ને એપ નો ઉપયોગ સમજમાં ના આવે તે લોકો પણ પોતાની સમસ્યા અમને લખીને મોકલી શકે. ગ્રેનસ ના કાઉન્સેલર, ટેલિફોન દ્વારા તે મહિલા સાથે અને તેના પરિવાર સાથે કાઉન્સેલિંગ કરે છે અને સમાધાન માટે પ્રયાસ કરે છે. અને જરૂર લાગે તો સરકારની જે યોજનાઓ છે તે અંગે પણ તેમને માર્ગદર્શન આપવામાં છે અને તેમના શહેરમાં નારી અદાલત, સખી સેન્ટર અથવા ગ્રેનસ સાથે રજીસ્ટર્ડ થેયેલ એનજીઓ અંગે પણ તેમને માહિતી આપવામાં આવે છે.

lockdown-women-safety-Gujarat

મોબાઈલ એપ સિવાય, મહિલાઓ નીચે આપેલ ફોર્મ ભરી ને પણ તેમની માહિતી લખી અને મોકલાવી શકે છે.

https://forms.gle/seKNgC9WXXvKuAy98