સેવાકીય કાર્યો માટે જોડાયેલ વોલ્યુન્ટિયર – આ માહિતી વાંચી લેશો

સેવાકીય કાર્યો માટે જોડાયેલ વોલ્યુન્ટિયર – આ માહિતી વાંચી લેશો 1. ગ્રેનસ દ્વારા તમને જે કાર્ય માં રસ હોય તે જ કાર્ય માં જોડાઈ શકો છો. એપ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમારે મનપસંદ કાર્ય પસંદ કરવાનું છે. 2. જો તમે ઇમર્જન્સી માં કોઈ મહિલાની સેફ્ટી માટે…

ગ્રેનસ એપમાં નવા જોડાયેલ લોકો માટે

ગ્રેનસ એપમાં નવા જોડાયેલ લોકો નીચે સૌથી અગત્યના પોઇન્ટ વાંચી લેશો 1. ગ્રેનસ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિષે વધુ જાણકારી માટે એપના હોમ પેજ પર સૌથી ઉપર “KNOW ABOUT GRANNUS” પર ક્લિક કરો. 2. ગ્રેનસ એપ નો વધુ સરળ રીતે સમજવા માટે ગુજરાતી ભાષા માં એપ નો ઉપયોગ…